Για την πλοήγηση

header image

Ψυχολογική υποστήριξη παιδιών & εφήβων


Η Ψυχολογική Υποστήριξη είναι ωφέλιμη τόσο για τα παιδιά με διαγνωσμένες διαταραχές, όσο και για τα παιδιά που αντιμετωπίζουν πιο ήπιες συναισθηματικές δυσκολίες, οι οποίες όμως τους δημιουργούν προβλήματα στην καθημερινότητα τους και στην αλληλεπίδραση με τους υπολοίπους.

Στόχος της ψυχολογικής υποστήριξης στα παιδιά και στους έφηβους είναι:

Οι δυσκολίες που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν, τόσο τα παιδιά, όσο και οι έφηβοι, αφορούν σε θέματα, όπως:

Τι περιλαμβάνει η ψυχοθεραπευτική παρέμβαση;

Η θεραπευτική παρέμβαση στηρίζεται στην επικοινωνία ως βασικό εργαλείο για την οποιαδήποτε αλλαγή. Ο θεραπευτής παρέχει ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης, ασφάλειας, σεβασμού και αποδοχής, μέσα στο οποίο τα παιδιά και οι έφηβοι ενθαρρύνονται να εκφράσουν ελεύθερα τα προβλήματα, τις δυσκολίες, τους φόβους και τα συναισθήματά τους, άλλοτε μέσα από το διάλογο, και άλλοτε μέσω άλλων θεραπευτικών εργαλείων, όπως είναι το παιχνίδι, η ζωγραφική κ.ά. Η ψυχοθεραπευτική παρέμβαση είναι μια διαδικασία που χρειάζεται χρόνο και υπομονή από όλους, και, συχνά, απαιτεί την παράλληλη συμβουλευτική υποστήριξη των γονέων, προκειμένου να μπορέσουν και οι ίδιοι να βοηθήσουν και να στηρίξουν την θεραπεία του παιδιού τους.