Για την πλοήγηση

header image

Συμβουλευτική γονέων


Η οικογένεια αποτελεί ένα δυναμικό σύστημα ,μέσα στο οποίο, τα μέλη της επικοινωνούν και εξελίσσονται μέσα από την ανάληψη διαφόρων και διαφορετικών ρόλων. Στη σύγχρονη, όμως, εποχή, ο θεσμός της οικογένειας έχει τροποποιηθεί πολύ σε σχέση με το παρελθόν, οι απαιτήσεις έχουν αυξηθεί και οι ρόλοι έχουν γίνει αρκετά συγκεχυμένοι. Έτσι, συχνά, οι γονείς έρχονται αντιμέτωποι με διάφορα προβλήματα στη σχέση τους με τα παιδιά τους, στα οποία δυσκολεύονται να ανταποκριθούν.

Μέσω του προγράμματος Συμβουλευτικής, οι γονείς: