Για την πλοήγηση

header image

Ομάδες παιδιών - εφήβων


Οι ομάδες παιδιών που λειτουργούν στο χώρο μας είναι είτε ψυχοεκπαιδευτικές είτε θεραπευτικές. Κάθε είδος ομάδας εξυπηρετεί διαφορετικούς σκοπούς, όλες όμως επιδιώκουν να επηρεάσουν θετικά την ανάπτυξη των παιδιών. Κύρια εργαλεία αποτελούν το παιχνίδι, η δημιουργική έκφραση και ο ανοιχτός διάλογος. Στις Ομάδες συμμετέχουν παιδιά, τα οποία βρίσκονται στο ίδιο αναπτυξιακό στάδιο και αντιμετωπίζουν τις ίδιες ή παρόμοιες δυσκολίες.

Τα παιδιά ενισχύονται ως προς: