Για την πλοήγηση

header image

Εργοθεραπεία - Αισθητηριακή Ολοκλήρωση


H Εργοθεραπεία είναι μια εξειδικευμένη θεραπεία και έχει ως βασικό της στόχο το άτομο να αναπτύξει ,και, στη συνέχεια, να διατηρήσει ικανότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκτέλεση δραστηριοτήτων στην καθημερινή του ζωή.

Το παιδί δραστηριοποιείται σε τρείς βασικούς τομείς. Πιο συγκεκριμένα, στους  τομείς της αυτοϋπηρέτησης, της παραγωγικότητας (προσχολικό και σχολικό πλαίσιο) και του ελεύθερου χρόνου. Αυτά ακριβώς είναι και τα πλαίσια, στα οποία παρεμβαίνει η Εργοθεραπεία, βοηθώντας το παιδί να λειτουργεί ανεξάρτητο, ενισχύοντας έτσι την αυτοπεποίθησή του.

Με την Εργοθεραπεία το παιδί:

Μια από τις μεθόδους που χρησιμοποιεί η Εργοθεραπεία είναι η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση. Η αισθητηριακή ολοκλήρωση εστιάζει κυρίως στην ολοκλήρωση τριών βασικών αισθήσεων:

Η διασύνδεσή τους αρχίζει να σχηματίζεται πριν τη γέννηση και συνεχίζει να αναπτύσσεται καθώς το άτομο ωριμάζει και αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του. Οι τρεις αισθήσεις δεν συνδέονται μόνο μεταξύ τους αλλά και με τις υπόλοιπες αισθήσεις στον εγκέφαλο. Αν και οι τρεις αυτές αισθήσεις είναι λιγότερο γνωστές από την όραση και την ακοή, είναι πολύ σημαντικές στη ζωή μας. Βασικά, μας επιτρέπουν να αντιλαμβανόμαστε, να αποτυπώνουμε και να αντιδράμε σε διαφορετικά ερεθίσματα στο περιβάλλον μας.

Η θεραπεία της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης εφαρμόζεται από εκπαιδευμένους θεραπευτές, σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο θεραπευτικό χώρο ώστε να επιτρέπει την εφαρμογή των αρχών της παρέμβασης. Στον θεραπευτικό χώρο υπάρχει κατάλληλος εξοπλισμός όπως κούνιες, αιώρες, μπάλες, στρώματα κ.α. που θα παρέχουν στο παιδί σωματοαισθητηριακά ερεθίσματα.